მეწარმე ქალთა საბჭო
საქართველოში

History

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მეწარმე ქალთა საბჭო საქართველოში“ დაფუძნდა 2015 წელს და წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომლის მიზანიცაა ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქალების ბიზნესში გააქტიურება, გენდერული ბალანსის დაცვის ხელშეწყობა, თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის უნარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ღონისძიებების (სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები და ა.შ) ორგანიზება.

ორგანიზაცია არის EPAC -ის წევრი და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველოპალატის საბჭოს წევრი

სისტემაში შესვლა

არ ხართ რეგისტრირებული? დააჭირეთ აქ