მისია

  • ქალი მეწამრეების პოპულარიზაცია და მათი როლის წინ წამოწევა ქვეყნის პოლიტიკის განვითარებაში.
  • თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის უნარების პოპულარიზაცია, ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება, სხვადასხვა ღონისძიებების: სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები და სხვა, ორგანიზება.

სისტემაში შესვლა

არ ხართ რეგისტრირებული? დააჭირეთ აქ