ქალის როლი: ფინანსებზე წვდომა

2016 წლის 28-29 სექტემბერს, USAID – ის პროექტი “მმართველობა განვითარებისთვის” (G4G), ქალთა ბიზნესსაბჭოსთან ერთად გაიმართა ფორუმი, სახელწოდებით – “ქალის როლი: ფინანსებზე წვდომა”. ფორუმის ფარგლებში დამწყებ მეწარმე ქალბატონებს გააცნეს ფინანსებთან წვდომის შესაძლებლობები, როგორც სახელმწიფო, ასევე დონორმა ორგანიზაციებმა. ამასთანავე, მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ სრულყოფილი ინფორმაცია თავიანთი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ.

მსგავსი სიახლეები

სისტემაში შესვლა

არ ხართ რეგისტრირებული? დააჭირეთ აქ